På Arkitema arbetar vi engagerat med arkitektur med utgångspunkt i Skandinavien, där sammanhang, skala, ljus och material går hand i hand. Vårt mål är att skapa de bästa arkitektoniska ramarna för människan, och vi gör det alltid baserat på det specifika projektets unika utgångspunkt. Vi strävar efter att hitta rätt balans i projektet genom en engagerande och transparent designprocess, där samarbete står i centrum under hela processen.

Vi arbetar tematiskt inom alla områden inom arkitektyrket med stor grad av specialisering inom det enskilda ämnesområdet. Vi ser en stor fördel med att koppla ingenjörskompetenser till projektutvecklingen från början i en integrerad designprocess. Vi säkerställer alltid kompetent och målinriktad rådgivning och involverar våra många specialister när till exempel användarnas engagemang, tekniska beräkningar eller programmatiska och ekonomiska mål ska beaktas.

Alla våra projekt skapar vi med fokus på hållbarhet, och i nära samarbete med våra innovativa byggare, ingenjörer, och andra duktiga samarbetspartners. Vi kallar det Co-creating Scandinavian cities.