Nya Kungsberget

Nytt senter for læring, idrett og kultur midt i Linköping
På Nya Kungsberget i Linköping kommer elevene til å gå på en skole som åpner seg mot samfunnet. Dermed vil det på skolen, hvor 900 ungdomsskoleelever vil få sin skolegang sammen med 75 spesialskoleelever, bli integrert kontorfasiliteter, næringsdrift og et spesielt fokus på idrett og bevegelse.
 • Lejonfastigheter
  Klient
 • Adresse
  Drottningtorget, Linköping, Sverige
 • År
  2017-
 • Omfang
  31.000 m2
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Nya Kungsberget 02 web

Skolen rommer en stor sportshall med plass til 300 tilskuere samt en mindre gymnastikksal – fasiliteter som vil bli brukt av områdets idrettsforeninger. Byen blir invitert med inn, og elevene vil hver dag få muligheten til å dyrke sport. Samtidig innbyr skolen til bevegelse med terrasser med bevokste pergolaer som dels inngår som aktiviserende uterom der elevene kan ha aktive frikvarter, dels fungerer som forlengede læringsrom utendørs.

Arkitema Nya Kungsberget Courtyard web

Skolen varierer fra én til fire etasjer. Den er høyest mot nord, mens den skråner ned mot sør, der skolen på denne måten inviterer den tilstøtende Kungsbergparken innenfor og samtidig sikrer så mye dagslys fra sør som mulig. Mot nordøst lukker skolen seg mot gaten og trafikken for å skjerme livet og leken som skal foregå i skolegården. Samtidig aktiveres førsteetasjen med skolens mer uformelle og offentlige funksjoner, som f.eks. inngangen til skolen og sportsfasilitetene samt skolens spiseområder. Den aktive underetasjen fremtrer tydelig gjennom store glasspartier og en lettere tilbaketrukket fasade der søyler og halvtak utgjør et motiv som gjentas inne i skolegården.

Også materialvalget inviterer elevene og byen innenfor, der skolens kjerne fungerer som et bygningsskjelett i massivt tre med et ytre skall av glass. Det bevisste valget av tre er bærekraftig, og det er valgt for å sikre et imøtekommende, varmt miljø for elevene.

Byggets enkle løsninger er bærekraftige, byggbare og fleksible, og de kan endres etter skiftende behov og gi elever, lærere og andre brukere mulighet for å prege det fysiske miljøet.